Het Workman-toetsenbord

Het Workman-toetsenbord is een alternatief voor het traditionele QWERTY-toetsenbord dat is ontworpen om de typsnelheid en de belasting op de vingers en polsen te verbeteren. Het toetsenbord is vernoemd naar de maker ervan, OJ Bucao, die het in 2010 ontwikkelde als een verbetering op de Colemak-toetsenbordindeling.

Selecteer toetsenbord

Net als het Dvorak-toetsenbord plaatst het Workman-toetsenbord de meest gebruikte letters op de homerij. Het Workman-toetsenbord houdt echter ook rekening met de frequentie van letterparen en veelvoorkomende vingercombinaties in Engelse woorden.

Het Workman-toetsenbord heeft een unieke indeling die is ontworpen om laterale beweging van de vingers te minimaliseren en ongemakkelijke vingerstrekkingen te voorkomen. De letters "A", "R", "S", "T", "D" en "H" bevinden zich allemaal op de homerij en de letters "E" en "O" zijn geplaatst in de middelste kolom voor gemakkelijke toegang. Minder vaak gebruikte letters, zoals "Q", "Z" en "X", zijn geplaatst op moeilijkere posities om per ongeluk indrukken te verminderen.

Studies hebben aangetoond dat het Workman-toetsenbord de typesnelheid kan verbeteren en spanning op de vingers en polsen kan verminderen. Eén studie toonde aan dat gebruikers van het Workman-toetsenbord significant minder vingerbewegingen en aanslagen hadden dan gebruikers van het QWERTY-toetsenbord.

Ondanks de potentiële voordelen van het Workman-toetsenbord heeft het geen brede acceptatie gekregen. Dit komt waarschijnlijk doordat het QWERTY-toetsenbord de standaard is geworden en door de overgrote meerderheid van mensen wordt gebruikt. Daarnaast vereist de overstap naar het Workman-toetsenbord een aanzienlijke hoeveelheid opnieuw leren en kan het moeilijk zijn voor mensen die gewend zijn aan het QWERTY-toetsenbord.

De laatste jaren is er hernieuwde interesse in alternatieve toetsenbordindelingen, waaronder het Workman-toetsenbord. Naarmate de technologie blijft evolueren en mensen zich meer bewust worden van het belang van ergonomisch ontwerp, is het mogelijk dat alternatieve toetsenbordindelingen zoals het Workman-toetsenbord populairder en breder gebruikt worden.